bibliotheek

STICHTING UNU PIKIN
schoolkinderen - corona-update
- missie
- infomercial
- achtergrond
- geschiedenis 1999 - 2017
- de projecten van Unu Pikin
- privacybeleid, officiŽle gegevens en jaarverslagen


CORONA UPDATE, 10 april 2020
Nederland

Hier een korte corona-update. De hele wereld is in de ban van dit nare virus. Bijna de hele wereld gebruikt de-zelfde begrippen, zoals lockdown en social distancing. Maar toch is het overal anders. In Nederland staan de activiteiten van de stichting, zoals bijna alles, stil. Er worden sporadisch fietsen en boeken aangeboden voor verscheping naar Suriname. De boekenvrijwilligers blijven thuis en het bestuur vergadert niet, ook al is er een nieuw bestuurslid (daarover in de volgende nieuwsbrief meer). Misschien word je al helemaal ziek van al dat coronanieuws, maar toch willen we je deze update sturen. Omdat ook Suriname getroffen is, en het werk daar niet stilstaat.

Suriname

Sinds 4 weken is door de overheid een partiŽle lockdown ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn nog maar 10 bevestigde gevallen, maar men is bang voor alle Surinamers die gerepatrieerd zullen worden. Al ruim 200 mensen uit laag-risico-landen en vorige week 90 uit BraziliŽ, die nu 2 weken in quarantaine zijn. En dan later die 700 mensen uit Nederland nog.

Twee problemen

In Suriname zijn er nu 2 problemen: corona en een omstreden valuta-wet. Twee weken geleden is de avondklok ingegaan: tussen 20 uur en 6 uur mag niemand op straat (vanwege corona). Veel bedrijven zijn dicht (vanwege de valuta-wet), de banken hebben gestaakt (vanwege valuta), en de bussen rijden niet (de chauffeurs wilden staken vanwege valuta, maar toen besloot de regering dat ze niet meer mochten rijden vanwege corona), de supermarkten zijn sporadisch open of laten weinig mensen binnen (vanwege corona), de prijzen zijn gestegen en de schappen zijn leeg (vanwege valuta).

Wat dat betekent

De werkplaats is 'gewoon' open, met een aantal speciale maatregelen. We willen iedereen aan het werk houden en een zinvolle dagbesteding bieden. Maar het betekent dat sommigen de werkplek alleen met veel moeite kunnen be-reiken, zoals Rowena die nu elke dag 5 kilometer loopt of Rivaldo die thuis zit omdat het zorgvervoer is weggevallen en een taxi voor hem te duur is. Het betekent dat de kosten van grondstoffen van meubels soms met 100% zijn gestegen. Meneer Monkou maakt zich zorgen: "Meer kosten betekent minder be-stellingen. En wat als straks de complete lockdown komt?" En het betekent dat de kosten van levensonderhoud opnieuw enorm zijn toege-nomen. Mensen kunnen weer minder kopen met hun zuurverdiende SRD's.

Daarom vragen wij, in deze rare en soms moeilijke tijd, toch om een extra bijdrage. Zodat wij iets extra's kunnen doen voor onze mede-werkers in Suriname. Help je mee?

- top / home -


MISSIE
'Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreŽerd voor personen die meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij Stichting Unu Pikin centraal.'

In 2016 is de nieuwe 'mission statement' opgesteld. Aan de hand van diverse gesprekken en activiteiten zijn de 'gedeelde waarden' in kaart gebracht: sociale werkgelegenheid, elkaar respecteren, tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en werken op eigen niveau. Dit is uitgewerkt in bovenstaande zin. De medewerkers hebben dit daarna tijdens een brainstormsessie verder uitgewerkt.

De letters van Unu gaan over zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf. De letters van Pikin hebben betrekking op de medewerkers en de sociale werkplaats. En die laatste zin past overal!

U Uitstraling is belangrijk, kwaliteit, klantvriendelijk, de goede naam behouden

N Nieuwe producten en markten, inspelen op de vraag, nieuwe uitdagingen zoeken

U Uniek, bijzonder als sociale werkplaats, 'unique selling point'

P Persoonlijke aandacht, persoonlijke ontwikkeling en van elkaar leren

I Iedereen hoort erbij, iedere medewerker wordt gelijkwaardig behandeld, erkenning en verbondenheid

K Kansen creŽren voor mensen met een beperking, positieve benadering

I Interne ondersteuning voor medewerkers die dat nodig hebben

N Naar het beste streven, je best doen en samenwerken om dat te bereiken

- top / home -


INFOMERCIAL
Klik hier om onze INFOMERCIAL te bekijken.
filmen voor de infomercial
In deze korte reclamefilm is goed te zien wat Stichting Unu Pikin allemaal doet. Er wordt gesproken over de sociale projecten, zoals het inrichten van bibliotheken. Er is aandacht voor de arbeidskansen voor mensen met een beperking. En de producten die in de werkplaats worden gemaakt, worden mooi in beeld gebracht.

Dankzij een bijdrage van Pelgrimshoeve uit Zoetermeer, Nederland en Suriname Staatsolie NV hebben we deze reclamefilm of infomercial in september 2014 kunnen laten maken.

- top / home -


ACHTERGROND
Het ontbreekt de Surinaamse scholen aan van alles. Er zijn vaak te weinig leesboeken, er is geen educatief- of spelmateriaal, en de lokalen zien er vaak troosteloos uit. De kinderen hebben recht op een prettige en mooie leeromgeving, die hen stimuleert in hun ontwikkeling. Mooi schoolmeubilair helpt daar bij. Door de jaren heen is het accent een beetje verschoven van 'kinderen' naar 'mensen met een beperking', en is het acpect van de sociale werkplaats steeds belangrijker geworden.

De stichting is voortgekomen uit het werk van de familie Dekkers uit Hoorn die zich al sinds 1999 in Suriname bezighoudt met allerlei activiteiten. In het begin werd dit gedaan voor verschillende instanties en stichtingen. Sinds eind 2003 is er voor gekozen om het werk vorm te geven via een eigen stichting en werd de Surinaamse Stichting Unu Pikin een feit. Op deze manier werd het makkelijker om het werk onder de aandacht te brengen van mensen en instanties die het willen steunen.
Algemeen Nut Beogende Instelling
In 2006 is er ook een in Nederland een Stichting Unu Pikin opgericht, als ondersteuning voor Stichting Unu Pikin Suriname. In Nederland zijn de bestuursleden en andere vrijwilligers bezig met pr-activiteiten, het werven van fondsen en het inzamelen van materialen voor Suriname.

- top / home -


GESCHIEDENIS 1999 - 2017
1999: Jurrian Dekkers en dochter Susanne doen vrijwilligerswerk in Suriname. Jurrian blijft in Suriname.

2002: Jurrian ondersteunt in Paramaribo een meubelwerkplaats van Alcides Amsterdam.

2003: Jurrian neemt de werkplaats over en start in de nieuwe lokatie in de OS II Geyersvlijt. De medewerkers zijn jongeren die extra steun nodig hebben.

2003: Stichting Unu Pikin wordt opgericht.
De nieuwe werkplaats wordt gebouwd
2005: George Monkou krijgt de technische leiding in de werkplaats.

2006: De bouw van de nieuwe werkplaats aan De Boerbuitenweg gaat van start.

2006: Stichting Unu Pikin Nederland wordt opgericht.

2007: Unu Pikin gaat een samenwerking aan met SHPS te Rotterdam en Scholen voor de Scholen Suriname. Er gaan vele dozen met boeken mee met de SHPS-containers die aan De Boerbuitenweg gelost worden.
De SHPS-container bij de werkplaats van Unu Pikin
2008: Met verhuur van kamers in Huize Unu Pikin worden inkomsten gegenereerd voor de projecten.

2009: Susanne gaat in Suriname bij Unu Pikin aan de slag. Eerst als coŲrdinator, later als directeur.

2009: De eerste schoolpakketjes worden uitgedeeld.

2010: De werkplaats richt zich steeds meer op jongeren met een beperking.

2012: Feestelijke opening van de nieuwe afdeling Unu Pikin Fietsen.

2013: De werkplaats wint de Sociability Award voor meest sociale bedrijf van het jaar 2012.

2013: Unu Pikin bestaat 10 jaar en de 10e schoolbibliotheek wordt ingericht.

2014: De activiteiten van het jubileumjaar zijn in volle gang: bibliotheek, kinderfeest, meeloopdagen.
unu pikinweg
2015: De zandweg waaraan de werkplaats en 10 andere percelen liggen, krijgt een nieuwe naam: Unu Pikinweg.

2016: Het project 'Veiligheid is een werkwoord' met brandblustraining en werkbezoeken wordt uitgevoerd.

2017: De nieuwe afdeling, de dagopvang voor mensen met een iets zwaardere verstandelijke beperking is van start gegaan

- top / home -


DE PROJECTEN VAN UNU PIKIN

schoolmeubilair
Het schoolmeubilairproject van stichting Unu Pikin is opgezet om schoolkinderen in Suriname aan mooi en functioneel schoolmeubilair te helpen. Vaak wordt vanuit Nederland overtollig meubilair verscheept. Maar Unu Pikin pakt het probleem in Suriname aan! Het oude en kapotte meubilair wordt in de werkplaats in Paramaribo gerenoveerd en gaat vervolgens weer terug naar de school. In de werkplaats werken mensen die anders niet aan het arbeidsproces zouden deelnemen en worden mensen van het zogenaamde tweedekansonderwijs opgeleid. En door het materiaal in Suriname aan te schaffen hebben nog meer mensen voordeel van het schoolmeubilairproject.

fietsenwerkplaats
Unu Pikin Fietsen biedt praktijklessen aan jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of leerlingen van het speciaal onderwijs. De werkplaats financiert deze activiteiten uit de opbrengsten van verkoop en reparatie van fietsen.

dagopvang
Deze ondersteuningsgroep is opgezet als zinvolle dagbesteding voor oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die (nog) niet in staat zijn te werken. Ze ondersteunen de stichting en houden de werkplaats en omgeving schoon. Zij krijgen zelf ook ondersteuning onder andere met educative en creatieve projecten.

bibliotheken
Stichting Unu Pikin helpt scholen en kleine gemeenschappen in Paramaribo, en het binnenland van Suriname, aan mooi ingerichte bibliotheken. Veel scholen komen regelmatig leesboeken halen om hun bibliotheek aan te vullen, of om een nieuwe bibliotheek te starten. In Sophia's Lust, een arme wijk in Paramaribo, heeft de school een volledige bibliotheek gekregen. De schoolkinderen en de buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze bibliotheek.

Lees voor meer informatie over bibliotheken ook dit bericht.

materialen
Unu Pikin ondersteunt scholen en lokale organisaties die zich bezighouden met activiteiten voor kinderen, zoals kindertehuizen, creches, sportverenigingen. Er wordt allerlei materiaal naar Suriname verscheept, zoals spellen, computers, damborden, judopakken, voetballen en voetbalschoenen. Deze komen terecht bij de kinderen die het nodig hebben. Al deze spullen worden verzameld door mensen in Nederland en door verschillende bevriende organisaties verscheept naar Suriname. We willen hierbij iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage!

- top / home -


PRIVACYBELEID, OFFICIELE GEGEVENS EN JAARVERSLAGEN
Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds mei 2018 gelden er strenge regels met betrekking tot de persoonsgegevens. We hebben dit uiteengezet in ons privacybeleid

Andere officiŽle gegevens voor Suriname of Nederland, zoals het RSIN, KVK, KKF en het Stichtingregister vind je hier.

Zoals het hoort brengt het stichtingsbestuur elk jaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit. Op deze manier worden de donateurs en andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de uitgaven. Om de kosten van zo'n verslag zo laag mogelijk te houden, heeft de stichting hiervoor gebruik gemaakt van de expertise en inzet van vrijwilligers.

Om het betreffende jaarverslag te openen, kun je op de afbeelding klikken.jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

jaarverslag 2014

JAARVERSLAG 2014

jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013

jaarverslag 2012

JAARVERSLAG 2012

jaarverslag 2011

JAARVERSLAG 2011

jaarverslag 2010

JAARVERSLAG 2010

jaarverslag 2009

JAARVERSLAG 2009

jaarverslag 2008

JAARVERSLAG 2008

jaarverslag 2007

JAARVERSLAG 2007

jaarverslag 2006

JAARVERSLAG 2006

Unu Pikin jaarverslag 2005 PDF

JAARVERSLAG 2005


- top / home -