bibliotheek

STICHTING UNU PIKIN
schoolkinderen - Unu Pikin 20 jaar!
- Werk en leven
- TV-uitzending 'Opinie' over mensen met een beperking
- Missie
- Infomercial
- Achtergrond
- Geschiedenis 1999 - 2023
- De projecten van Unu Pikin
- Privacybeleid, officiŽle gegevens en jaarverslagen


UNU PIKIN 20 JAAR! logo 20 jaar
Ruim 20 jaar geleden bracht Jurrian Dekkers een bezoek aan Suriname en kwam het idee om Ďietsí te doen voor het onderwijs. Dat 'iets' is uitgegroeid tot een sociale werkplaats waar 20 Š 25 mensen met een beperking o.a. schoolmeubilair maken en zo een zonvolle dagbesteding hebben.

Stichting Unu Pikin is officieel opgericht op 20 nevember 2003. Jurrian heeft het initiatief genomen en heeft dhr Peneux (hoofd-commissaris van de politie), dhr Prade (hoofd van de school 'waar het allemaal begon') en dhr Contein (een betrokken vrijwilliger) bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. De werkplaats werd ruim 17 jaar geleid door de familie Dekkers, eerst door moeder Jurrian en daarna 13 jaar door dochter Susanne. Sinds 2,5 jaar is de Surinaamse stichting zelfstandig en staat Giovanna Kom aan het hoofd.

overhandiging van het certificaat van waardering overhandiging van het certificaat van waardering jubileum unu pikin


Op vrijdagavond 17 november was de officiele jubileumviering met toespraken en huldigingen. Zo ontvingen o.a. Jurrian Dekkers (als initiatiefnemer) en Goerge Monkou (17 jaar manager van de werkplaats) een Certificaat van Waardering van de voorzitter Albert Verwey. Wil je het hele verslag van de avond lezen, kijk dan op onze Facebook-pagina.

- top / home -


WERK EN LEVEN picknick in de palmentuin
Stichting Unu Pikin is een sociale werkplaats voor mensen die wat extra hulp nodig hebben. Sommige van de 25 medewerkers hebben een lichamelijke beperking, anderen hebben een (licht) verstandelijke beperking. Iedereen levert een bijdrage aan het in stand houden van de organisatie. Ook de mensen van de Ondersteuningsgroep spelen hierin een belangrijk rol. Zij houden tijdens de dagopvang het terrein bij, doen de was, houden de showroom netjes en nog meer van dat soort klussen. De deelnemers kunnen (nog) niet meedraaien op de werkafdelingen, maar toch 'verdienen' zij iets met hun taken. In ruil voor hun werk mogen zij meedoen aan creatieve, educatieve of recreatieve activiteiten.

De meeste medewerkers van de sociale werkplaats hebben wat extra hulp nodig bij het werk, maar ook bij andere zaken van het leven. Ze kunnen vaak niet zo goed plannen, hebben vaker ruzietjes en leren maar moeilijk van hun ervaringen. Hierdoor lukt het hen niet een plek te behouden bij een reguliere baan. Bij Unu Pikin lukt het wel. Bij de werkplaats ervaren Šlle medewerkers de voordelen van werk, waaronder het hebben van een dagindeling, sociale contacten, samenwerken aan een concreet doel en kansen om nieuwe vaardigheden te leren.

- top / home -


TV-UITZENDING 'OPINIE' OVER MENSEN MET EEN BEPERKING
Klik hier om deze uitzending van Opinie te bekijken.
tv-programma opinie
In december 2019, rond de 'Internationale dag van de mensen met een beperking' is Susanne Dekkers, directeur van Stichting Unu Pikin geinterviewd voor het programma Opinie van het Nationaal Informatie Institiuut in Suriname. Daar geeft zij haar opinie over mensen met een beperking, hun mogelijkheden en obstakels in Suriname en vertelt wat Unu Pikin voor hen probeert te doen.

Het is een leuk interview geworden, met veel informatie over de doelgroep van Stichtig Unu Pikin: mensen met een licht verstandelijke beperking, verdeeld over de werkafdelingen (ong. 20 personen) en de dagopvang (6 personen. Het interview heeft veel reacties opgeleverd, onder andere van ouders van een kind met een LVB die vaak tegen allerlei onbegrip aanlopen.

- top / home -


MISSIE
'Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreŽerd voor personen die meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij Stichting Unu Pikin centraal.'

In 2016 is de nieuwe 'mission statement' opgesteld. Aan de hand van diverse gesprekken en activiteiten zijn de 'gedeelde waarden' in kaart gebracht: sociale werkgelegenheid, elkaar respecteren, tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en werken op eigen niveau. Dit is uitgewerkt in bovenstaande zin. De medewerkers hebben dit daarna tijdens een brainstormsessie verder uitgewerkt.

De letters van Unu gaan over zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf. De letters van Pikin hebben betrekking op de medewerkers en de sociale werkplaats. En die laatste zin past overal!

U Uitstraling is belangrijk, kwaliteit, klantvriendelijk, de goede naam behouden

N Nieuwe producten en markten, inspelen op de vraag, nieuwe uitdagingen zoeken

U Uniek, bijzonder als sociale werkplaats, 'unique selling point'

P Persoonlijke aandacht, persoonlijke ontwikkeling en van elkaar leren

I Iedereen hoort erbij, iedere medewerker wordt gelijkwaardig behandeld, erkenning en verbondenheid

K Kansen creŽren voor mensen met een beperking, positieve benadering

I Interne ondersteuning voor medewerkers die dat nodig hebben

N Naar het beste streven, je best doen en samenwerken om dat te bereiken

- top / home -


INFOMERCIAL
Klik hier om onze INFOMERCIAL te bekijken.
filmen voor de infomercial
In deze korte reclamefilm is goed te zien wat Stichting Unu Pikin allemaal doet. Er wordt gesproken over de sociale projecten, zoals het inrichten van bibliotheken. Er is aandacht voor de arbeidskansen voor mensen met een beperking. En de producten die in de werkplaats worden gemaakt, worden mooi in beeld gebracht.

Dankzij een bijdrage van Pelgrimshoeve uit Zoetermeer, Nederland en Suriname Staatsolie NV hebben we deze reclamefilm of infomercial in september 2014 kunnen laten maken.

- top / home -


ACHTERGROND
De stichting is voortgekomen uit het werk van de familie Dekkers uit Hoorn die zich al sinds 1999 in Suriname bezighoudt met allerlei activiteiten. In het begin werd dit gedaan voor verschillende instanties en stichtingen. Sinds eind 2003 is er voor gekozen om het werk vorm te geven via een eigen stichting en werd de Surinaamse Stichting Unu Pikin een feit. Op deze manier werd het makkelijker om het werk onder de aandacht te brengen van mensen en instanties die het willen steunen.
Algemeen Nut Beogende Instelling
In 2006 is er ook een in Nederland een Stichting Unu Pikin opgericht, als ondersteuning voor Stichting Unu Pikin Suriname. In Nederland zijn de bestuursleden en andere vrijwilligers bezig met pr-activiteiten, het werven van fondsen en het inzamelen van materialen voor Suriname.

- top / home -


GESCHIEDENIS 1999 - 2021
1999: Jurrian Dekkers en dochter Susanne doen vrijwilligerswerk in Suriname. Jurrian blijft in Suriname.

2002: Jurrian ondersteunt in Paramaribo een meubelwerkplaats van Alcides Amsterdam.

2003: Jurrian neemt de werkplaats over en start de nieuwe lokatie in de OS II Geyersvlijt. De medewerkers zijn jongeren die extra steun nodig hebben.

2003: Stichting Unu Pikin wordt opgericht.
De nieuwe werkplaats wordt gebouwd
2005: George Monkou krijgt de technische leiding in de werkplaats.

2006: De bouw van de nieuwe werkplaats aan De Boerbuitenweg gaat van start.

2006: Stichting Unu Pikin Nederland wordt opgericht.

2007: Unu Pikin gaat een samenwerking aan met SHPS te Rotterdam en Scholen voor de Scholen Suriname. Er gaan vele dozen met boeken mee met de SHPS-containers die aan De Boerbuitenweg gelost worden.
De SHPS-container bij de werkplaats van Unu Pikin
2008: Met verhuur van kamers in Huize Unu Pikin worden inkomsten gegenereerd voor de projecten.

2009: Dochter Susanne gaat in Suriname bij Unu Pikin aan de slag. Eerst als coŲrdinator, later als directeur.

2009: De eerste schoolpakketjes worden uitgedeeld.
opening upf
2010: De werkplaats richt zich steeds meer op jongeren met een beperking.

2012: Feestelijke opening van de nieuwe afdeling Unu Pikin Fietsen.

2013: De werkplaats wint de Sociability Award voor meest sociale bedrijf van het jaar 2012.

2013: Unu Pikin bestaat 10 jaar en de 10e schoolbibliotheek wordt ingericht.
unu pikinweg
2014: De activiteiten van het jubileumjaar zijn in volle gang: bibliotheek, kinderfeest, meeloopdagen.

2015: De zandweg waaraan de werkplaats en 10 andere percelen liggen, krijgt een nieuwe naam: Unu Pikinweg.
Kenzo
2016: Het project 'Veiligheid is een werkwoord' met brandblustraining en werkbezoeken wordt uitgevoerd.

2017: De nieuwe afdeling, de dagopvang voor mensen met een iets zwaardere verstandelijke beperking is van start gegaan

2018: In november bestaat Stichting Unu Pikin 15 jaar. Vanwege de slechte financiele sutiatie hebben we het 'klein' gevierd.
ed met fiets
2019: Ed Abspoel doorkruist Suriname op de fiets ten gunste van Stichting Unu Pikin. De laatste kilomters fietsen vrijwilligers en medewerkers met hem mee.

2020: Het corona-virus (of Covid-19) zorgt voor veel onrust. De werkplaats blijft zo veel mogelijk 'gewoon' open.

2021: Directeur Susanne Dekkers neemt na 12 jaar afscheid van Stichting Unu Pikin Suriname en vertrekt naar Nederland. Giovanna Kom neemt haar taken over.
giovanna en susanne
2022: De economische sutiatie in Suiname is erg slecht, Scarlet Ibis Foundation steunt met een aantal solidatietsbijdragen, om de stichting en de medewerkers te helpen.

2023: Stichting Unu Pikin bestaat 20 jaar en dat wordt op verschillende manieren gevierd.

- top / home -


DE PROJECTEN VAN UNU PIKIN

schoolmeubilair
Het schoolmeubilairproject van stichting Unu Pikin is opgezet om schoolkinderen in Suriname aan mooi en functioneel schoolmeubilair te helpen. Vaak wordt vanuit Nederland overtollig meubilair verscheept. Maar Unu Pikin pakt het probleem in Suriname aan! Het oude en kapotte meubilair wordt in de werkplaats in Paramaribo gerenoveerd en gaat vervolgens weer terug naar de school. In de werkplaats werken mensen die anders niet aan het arbeidsproces zouden deelnemen en worden mensen van het zogenaamde tweedekansonderwijs opgeleid. En door het materiaal in Suriname aan te schaffen hebben nog meer mensen voordeel van het schoolmeubilairproject.

fietsenwerkplaats
Unu Pikin Fietsen biedt praktijklessen aan jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of leerlingen van het speciaal onderwijs. De werkplaats financiert deze activiteiten uit de opbrengsten van verkoop en reparatie van fietsen.

dagopvang
De ondersteuningsgroep is opgezet als zinvolle dagbesteding voor oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die (nog) niet in staat zijn te werken. Ze ondersteunen de stichting en houden de werkplaats en omgeving schoon. Zij krijgen zelf ook ondersteuning onder andere met educative en creatieve projecten.

bibliotheken
Stichting Unu Pikin helpt scholen en kleine gemeenschappen in Paramaribo, en het binnenland van Suriname, aan mooi ingerichte bibliotheken. Veel scholen komen regelmatig leesboeken halen om hun bibliotheek aan te vullen, of om een nieuwe bibliotheek te starten. In Sophia's Lust, een arme wijk in Paramaribo, heeft de school een volledige bibliotheek gekregen. De schoolkinderen en de buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze bibliotheek.

Lees voor meer informatie over bibliotheken ook dit bericht.

materialen
Unu Pikin ondersteunt scholen en lokale organisaties die zich bezighouden met activiteiten voor kinderen of mensen met een beperking, zoals kindertehuizen, opvanginstellingen, sportverenigingen. Er wordt allerlei materiaal naar Suriname verscheept, deze komen terecht bij de organisaties die het nodig hebben. We willen hierbij iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage!

- top / home -


PRIVACYBELEID, OFFICIELE GEGEVENS EN JAARVERSLAGEN
Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds mei 2018 gelden er strenge regels met betrekking tot de persoonsgegevens. We hebben dit uiteengezet in ons privacybeleid. Wanneer je vragen of opmerkinge hebt, horen we dit graag.

Andere officiŽle gegevens voor Suriname of Nederland, zoals het RSIN, KVK, KKF en het Stichtingregister vind je hier.

Zoals het hoort brengt het stichtingsbestuur elk jaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit. Op deze manier worden de donateurs en andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de uitgaven. Om de kosten van zo'n verslag zo laag mogelijk te houden, maakt de stichting hiervoor gebruik van de expertise en inzet van vrijwilligers.

Hieronder de verslagen van de laatste 5 jaar. Om het jaarverslag te openen, kun je op de afbeelding klikken.jaarverslag 2020

JAARVERSLAG 2020

jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016


- top / home -